دیوانه

دیوانه

دم به دم نفسهای زندگیم فدای تو
یابن الحسن


گفته بودی  بلدی حال مرا خوب کنی...
حال ما خوبْ خرابست ...
 به آن دست نزن . . .
#عباس_معروفی


کسی خدای مرا ندیده ?! گمش کردم

همه ی عشق و هوس و زندگیَم فدای این و آن شد و خمیازه ای بیش تحویلت ندادم

تو را میخوانم

سبوح قدوس رب الملائکه والروح

  • علی