دیوانه

دیوانه

دم به دم نفسهای زندگیم فدای تو
یابن الحسن


گفته بودی  بلدی حال مرا خوب کنی...
حال ما خوبْ خرابست ...
 به آن دست نزن . . .
#عباس_معروفی


وقتی روایت رفتنشون وقتی روایت نفس کشیدنشون تو اون فضا رو حکایت میکنن بند بند وجودم از هم میپاشه

#جامانده

خودم میدونم چرا نشد ولی کاش برم مشهد

التیام دردامون امام رضاست

  • علی