دیوانه

دیوانه

دم به دم نفسهای زندگیم فدای تو
یابن الحسن


گفته بودی  بلدی حال مرا خوب کنی...
حال ما خوبْ خرابست ...
 به آن دست نزن . . .
#عباس_معروفی


حیف که افسر بود حیف که عینک داشت 

بی شعور 

یکی رو میخوام فقط حرصمو سرش خالی کنم

با اون استاد فلان فلان شده هم کلاس دارم میرم ببینم چی میشه

بی شرفا 

احححح

  • علی