دیوانه

دیوانه

دم به دم نفسهای زندگیم فدای تو
یابن الحسن


گفته بودی  بلدی حال مرا خوب کنی...
حال ما خوبْ خرابست ...
 به آن دست نزن . . .
#عباس_معروفی


- همیشه انقدر آرومی؟

+ نه فقط وقتایی که به ستاره ها خیره میشم.

- الان که روزه!

+ چشماتو تو آیینه ندیدی؟

  • علی