دیوانه

دیوانه

دم به دم نفسهای زندگیم فدای تو
یابن الحسن


گفته بودی  بلدی حال مرا خوب کنی...
حال ما خوبْ خرابست ...
 به آن دست نزن . . .
#عباس_معروفی


یعنی میشه خواب رو به کلاس ساعت سه 

و گردان ساعت ۴ ترجیح داد?!

گفته باشم میخوااابماااا(من تو خیابون خوابیدم تو کلاس نخوابم علی نیستم )

شبم که مهمون

خدا بخیر کنه امروزم درس فرت

  • علی